Vi har egen utrustning för att utföra provning av svetsfogar med väggtjocklekar upp till 80 mm. Innan projektet startar bör ett procedurprov göras för att säkerställa samspelet mellan maskin, människa, material och metod.

Vill ni så kommer vi även ut till arbetsplatsen för att övervaka provsvetsningen och tar sedan med oss procedurproverna tillbaka för provning. Snabb leveranstid så att ni kan komma igång med projektet!

Stumsvetsfogar provas normalt enligt standarden ISO 13953. Beroende på dimensoion tas ett antal provbitar ur svetsfogen och utsätts sedan för dragprovning med 5 mm/minut.

Det resulterande brottet i eller vid svetsfogen bedöms utifrån brottbeteende som antingen segt eller sprött. En seg svetsfog är godkänd och en spröd är underkänd

Dragprovning av en stumsvets, 710 mm vattenledning.

Elmuffsvetsfogar provas enligt standarderna ISO 13954 eller ISO 13955 beroende på dimension. Ett antal provstavar bearbetas ur svetsfogen och fläks sedan isär. Även i denna metod bedöms brotten som sega eller spröda. Maximalt 33% av fogytan på respektive provstav får vara spröd för att få godkänt prov enligt systemstandarden för PE-vattenledning.

Vi gör även annan typ av provning, till exempel ”double peel decohesion test” för elsvetsmuffar och fläkprovning av geomembransvetsar.


 

WPS-arbete

För att plaströrsystem ska fungera som det är tänkt behöver flera delar av arbetet kvalitetssäkras. I de flesta fall är det upp till ledningsnätsägaren att sätta standarden och kravbilden på det arbete som utförs. Plastec kan hjälpa er med till exempel föreskrivande texter för rörmaterial, svetsmaskiner och kompetens.

-Vad är en WPS?

I Sverige finns idag ingen given standard för svetsning av PE-rör. Det finns ett antal olika riktlinjer för svetsning såsom DVS, DS/INF, NPG och ISO. För att säkerställa att korrekta parametrar används för aktuella rör, ska en WPS upprättas. Weld Procedure Specification, eller svetsprocedurspecifikation är det bästa sättet att klargöra för alla parter vilka parametrar som gäller för aktuellt projekt

Vi tar fram procedurspecifikationer för svetsarbete (WPS) samt mallar för svetsdokumentation (WRS) och ser till att procedurprov genomförs korrekt.

Chansa inte, det är extremt små detaljer som kan avgöra om ditt PE-projekt lyckas, kontakta oss för konsultation innan ditt nästa projekt!