Innan ni startar ert PE-svetsprojekt bör ett procedurprov göras för att säkerställa samspelet mellan maskin, människa, material och metod. Procedurprovet är viktigt för att kontrollera svetsens styrka eftersom att en dålig svetsfog oftast inte visar sig vid provtryckning utan börjar läcka först efter ett antal år i drift.

Vi är experter på området och använder oss av modern mät- & provutrustning samt CNC-bearbetar alla våra provbitar för högsta precision. I kombination med vår kunskap om svetsteknik gör detta att du som kund får snabba, korrekta svar.

Och skulle ditt prov bli underkänt kan vi hjälpa er lösa problemet så att ni kommer vidare och levererar en ledning av hög kvalitet.


 

Stumsvetsfogar provas normalt enligt standarden ISO 13953. Beroende på dimension tas ett antal provbitar ur svetsfogen och utsätts sedan för dragprovning med 5 mm/minut.

Det resulterande brottet i eller vid svetsfogen bedöms utifrån brottbeteende som antingen segt eller sprött. En seg svetsfog är godkänd och en spröd är underkänd

Dragprovning av stumsvetsfog.

 

Fläkprovning av elmuffsvets dimension 250 mm.

Elmuffsvetsfogar provas enligt standarderna ISO 13954 eller ISO 13955 beroende på dimension. Ett antal provstavar bearbetas ur svetsfogen och fläks sedan isär.

Även i denna metod bedöms brotten som sega eller spröda. Maximalt 33% av fogytan på respektive provstav får vara spröd för att få godkänt prov enligt systemstandarden för PE-vattenledning.

Vi gör även annan typ av provning, till exempel ”double peel decohesion test” för elsvetsmuffar och fläkprovning av geomembransvetsar.