EWF är ”European Federation for Welding, Joining and Cutting” vars svenska part är Svetskommissionen. I EWF-systemet finns alla de vedertagna certifieringarna för stålsvetsning och EPW – European Plastics Welder.

Allt fler VA-nätägare, industrier och byggprojekt kräver certifiering för att överhuvudtaget få svetsa plaströr. För svetsning av PE-rör för gas är EWF-certifiering ett absolut krav och många kommuner och VA-bolag gör detsamma.

Denna certifiering är den högsta du kan inneha som plastsvetsare och innebär att du klarar de högst ställda kraven på svenska marknaden.

Efter fullgjord kurs och godkänt teoretiskt och praktiskt prov utfärdar Svetskommissionen certifikat enligt EWF 581 och EN 13067.

Själva kursdelen hålls av oss på Plastec och provningen övervakas av tredjepart.

1jp+fKQ6TlCHahcaYP5KNA

Du lär dig bland annat om material, svetsning, dokumentation och egenkontroll, på högsta nivå. Denna kursen kräver minst två års tidigare erfarenhet av plastsvetsning för att kunna genomföras på tre dagar. Saknar du två års erfarenhet kan denna utbildning genomföras på fem dagar istället för tre.

Kursen avslutas med teoretisk och praktisk provning inför oberoende examinator från Svetskommissionen. Det finns fem behörigheter för PE-svetsning du kan välja att ta;

  • 3.4 PE Stumsvetsning ≤ 315mm
  • 3.5 PE Stumsvetsning > 315mm
  • 3.6 PE Elmuffsvetsning ≤ 315mm
  • 3.7 PE Elmuffsvetsning > 315mm
  • 3.8 PE Elsadelsvetsning, alla dimensioner

Vi kan också erbjuda certifiering på andra metoder och material som PP, PVDF och ECTFE, kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er.