Kurs i provtryckning av PE-rörledning (1 dag)

Denna kurs är framtagen för att ge dig som provtrycker PE-ledningar i VA-applikationer god kännedom om Svenskt Vattens riktlinje VAV P78.

VAV P78 är den metod som vanligtvis förekommer i tekniska beskrivningar vid upphandling av PE-projekt. Denna kurs lär dig hur metoden fungerar, hur PE-materialet beter sig vid provtryckning och hur du genomför provtryckning med dokumentation.

Kursen brukar vara ungefär sex timmar lång och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Provtryckning med högprecisionsmanometer.