Vi kan stötta dig med kontrollarbete på såväl leveranser som svetsarbete och svetsutrustning. Vi hjälper dig med granskning av tekniska specifikationer, svetsarcertifikat, kalibreringsintyg och mycket annat.

Oavsett om det gäller mottagningskontroll av rör eller oförstörande visuell syning av svetsfogar så har vi kunskapen!

Något vi är specialister på är verifiering av svetsmaskiner, vi kan med hög noggrannhet mäta och logga kraft, tryck, temperatur, ström, spänning och resistans.

Vi har tillgång till den senaste tekniken för att utföra våra inspektioner som till exempel termografi och drönarteknik. Vi förenar gedigen kunskap med modern teknik för att säkerställa ert projekts framgång.

Behöver du en kunnig oberoende kontrollant, kontakta oss.

Drönarinspektion på en kemikalieanläggning.
Drönarinspektion på en kemikalieanläggning.