Innan ni startar ert PE-svetsprojekt bör ett procedurprov göras för att säkerställa samspelet mellan maskin, människa, material och metod. Procedurprovet är viktigt för att kontrollera svetsens styrka eftersom att en dålig svetsfog oftast inte visar sig vid täthetsprovningen utan börjar läcka först efter ett antal år i drift.

Vi är experter på området och använder oss av modern mät- & provutrustning samt CNC-bearbetar alla våra provbitar för högsta precision. I kombination med vår kunskap om svetsteknik gör detta att du som kund får snabba, korrekta svar.

Och skulle ditt prov bli underkänt kan vi hjälpa er lösa problemet så att ni kommer vidare och levererar en ledning av hög kvalitet.

Vi har kapacitet att prova svetsfogar på rör upp till 150 mm godstjocklek och all vår mät- och provningsutrustning är såklart tredjepartskalibrerad av ackrediterat kalibreringslab. Vårt provningslaboratorie har ett väl utvecklat kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 17025 och är dessutom auktoriserat av Svetskommissionen för att prova svetsfogar i samband med svetsutbildningar.

 

Normal leveranstid är 2-5 dagar från det att vi tagit emot provet.

För att lämna in ditt procedurprov till oss, använd formuläret på nedan länk.

INLÄMNING AV PROCEDURPROV


 

Stumsvetsfogar provas normalt enligt standarden ISO 13953. Beroende på dimension tas ett antal provbitar ur svetsfogen och utsätts sedan för dragprovning med 5 mm/minut.

Det resulterande brottet i eller vid svetsfogen bedöms utifrån brottbeteende som antingen segt eller sprött. En seg svetsfog är godkänd och en spröd är underkänd

Stumsvetsning är väldigt repeterbart vilket gör det till en säker svetsmetod, om man gör rätt.  Felfrekvensen hos de stumsvetsar vi procedurprovat är ca 6%, hade inte korrigerande åtgärder satts in i dessa projekt hade samma fel repeterats på varenda svetsfog. Procedurprovet är därför en viktig del av kvalitetssäkringen av ert svetsprojekt.

Dragprovning av stumsvetsfog.

 

Fläkprovning av elmuffsvets dimension 250 mm.

Vid procedurprovning av elsvetsmuffar används bandbockningsprovning enligt ISO 21751 eller fläkprovning enligt EN 12814-4 med sidofrästa provstavar, ibland felaktigt kallad "Double Peel". Vilken av standarderna som används avgörs av rördimensionen med bandbockning upp till dimension 180 mm och fläkprovning för större dimensioner.

I båda metoderna bedöms brotten som sega eller spröda. Maximalt 33% av fogytan på respektive provstav får vara spröd för att få godkänt prov enligt systemstandarden för PE-vattenledning.

Elsvetsmuffar har en långt högre felfrekvens än stumsvetsar, oftast orsakat av bristfällig svarvning av rörytan eller avsaknad av fixering som i sin tur orsakar vinkelavvikelse. Av de elmuffsvetsar vi provar är ca 30% underkända, samtliga har blivit godkända efter korrigerande åtgärder som bättre svarvverktyg eller mer noggrann rengöring.

Vi på Plastec kan plastsvetsning, därför ska du använda dig av oss vid procedurprovning.