Arbetsledning PE-rörsystem för VA (2 dagar)

Kursen riktar sig till dig som arbetar med PE-ledningsprojekt som till exempel arbetsledare, beställare, byggledare eller projektör. Under två dagars kurs kommer vi att gå igenom de viktigaste detaljerna kring PE-projekt, allt från arbetsberedning, procedurprovning och planering till svetsning, dokumentation och täthetsprovning.

Kursen innehåller bland annat dessa moment;

  • PE-rörkunskap, olika rörtyper och kvaliteter.
  • Mottagningskontroll
  • Arbetsberedning och upplägg av svetsplatsen
  • Svetsning i schakt
  • Svetsteknik, stum- & elmuffsvetsning
  • Kvalitetskrav svetsning
  • Procedurprovning och täthetsprovning
  • Oförstörande provning
  • Egenkontroll och dokumentation vid svetsning
  • Flänsförband och packningstyper

Kursen kommer att ge dig goda förutsättningar att kunna kvalitetssäkra PE-svetsprojekt, undvika kostsamma misstag och framtida driftsproblem.

Plastec är ett oberoende utbildnings- och provningsföretag, detta är till fördel för er då vi inte är knutna till specifika fabrikat på rör, svetsdetaljer eller svetsmaskiner.

Pris

10 900:-/deltagare inkl. kursmaterial, lunch och fika.

Vi kan också komma ut till er och köra kursen om ni är flera deltagare, kontakta oss för offert.

Svetsning av PE-ledning