EWF är ”European Federation for Welding, Joining and Cutting” vars svenska part är Svetskommissionen. I EWF-systemet finns alla de vedertagna certifieringarna för stålsvetsning och EPW – European Plastics Welder.

Idag används vanligtvis föreskrifterna i AMA Anläggning 23 för läggning av rör i mark. För svetsning av PE-rör över dimension 90 mm är EWF-certifiering ett krav. För svetsning av gasledning enligt EGN så är giltigt EWF-certifikat ett grundkrav, utöver detta behöver du en kompletteringskurs för gasledning, kontakta oss så berättar vi mer.

Denna certifiering är den högsta du kan inneha som plastsvetsare och innebär att du klarar de högst ställda kraven på svenska marknaden.

Själva kursdelen hålls av oss på Plastec och examination sker genom Svetskommissionen med tredjepartskontrollant vid kurstillfället.

Efter fullgjord kurs och godkänt teoretiskt och praktiskt prov utfärdar Svetskommissionen certifikat enligt EWF 581 och EN 13067.

1jp+fKQ6TlCHahcaYP5KNA

Behörigheterna som finns är först indelade efter material, sedan efter metod och i vissa fall även efter dimension. För stum- och elmuffsvetsning av PE finns behörighet upp t o m dimension 315 mm och en separat behörighet för dimensioner över 315 mm. För de mindre behörigheterna avläggs prov på 110 mm rör och för de större avläggs prov på 400/355 mm.

Utbildningsmoduler

Plastec erbjuder idag två utbildningsmoduler enligt EWF 581, Modul 2 som är stumsvetsning samt Modul 3 som är elmuffsvetsning.

Förkunskapskrav

Route 1 innebär att eleven saknar erfarenhet av svetsning för aktuell modul.

Route 2 innebär att eleven har minst två års relevant erfarenhet av svetsning för aktuell modul.

Eleven måste kunna hantera kursspråket i tal och skrift, har ni behov av utbildning på engelska så är detta fullt möjligt, kontakta oss för mer information.

Priser för kurs i Ängelholm

2-dagars certiferingskurs, en modul Route 2                                                          10 000:-
3-dagars certifieringskurs, en modul Route 1 eller två moduler Route 2                16 000:-
4-dagars certifieringskurs, två moduler varav en Route 1 och en Route 2             20 000:-
5-dagars certifieringskurs, två moduler Route 1                                                     24 000:-
Förnyelsekurs för dig som ska förnya ditt certifikat                                                10 000:-

Priser för kurs på plats hos er (minst 6 deltagare)

2-dagars certiferingskurs, en modul Route 2                                                          12 000:-
3-dagars certifieringskurs, en modul Route 1 eller två moduler Route 2                19 000:-
4-dagars certifieringskurs, två moduler varav en Route 1 och en Route 2             23 000:-
5-dagars certifieringskurs, två moduler Route 1                                                     28 000:-
Förnyelsekurs för dig som ska förnya ditt certifikat                                                 12 000:-

Priser, behörigheter

3.4 PE Stumsvetsning        20-315 mm       2 700:-
3.5 PE Stumsvetsning          > 315 mm       4 500:-
3.6 PE Elmuffsvetsning      20-315 mm       2 700:-
3.7 PE Elmuffsvetsning        > 315 mm       4 500:-
3.8 PE Sadelsvetsning             alla dim       2 700:-

Prisexempel för en svetsare som har minst två års erfarenhet och certifierar sig för stum- och elmuffsvetsning max 315 mm:

16 000 (kurs) + 2 700 (3.4 stumsvetsprov) + 2 700 (3.6 elmuffsvetsprov)= 21 400:-

Vi kan också erbjuda certifiering på andra metoder och material som PP, PVDF och ECTFE, kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er.